Advokatsekretærer varetager en vigtig funktion i et advokatfirma

Meta: Hvad laver en advokatsekretær, og hvorfor bør dennes rolle ikke undervurderes?

Intet advokatfirma uden en advokatsekretær

De danske advokatfirmaer er generelt velfunderede og i stand til at levere en god og brugbar service til deres kunderne. Naturligvis er advokater en stærkt medvirkende årsag til at kvaliteten i de danske advokatfirmaer er høj, men der er en funktion på et advokatkontor, som ikke bør undervurderes – advokatsekretærerne.

Hvad er en advokatsekretær?

En advokatsekretær er som navnet antyder en sekretær på et advokatkontor. En advokatsekretær skal mestre opgaver af juridisk karakter, herunder at bidrage med eksempelvis renskrivning af dokumenter samt varetage HR-opgaver. En advokatsekretær bliver uddannet på en handelsskole, men på baggrund af de mange og krævende opgaver på et advokatkontor, må det påregnes, at en advokatsekretær for alvor opnår de rette kompetencer i forbindelse med sin første ansættelse.

Hvorfor er de akilleshælen i et advokatfirma?

Advokater er naturligvis omdrejningspunktet i et advokatfirma, men med mange jern i ilden er det nødvendigt med en funktion, der løbende kan servicere advokaten, så denne kan koncentrere sig om det vigtigste – at være advokat. En advokatsekretær skal have tjek på det meste rundt om advokaten. Uden advokatsekretæren ville arbejdsbyrden rundt om advokaten eksplodere.

Hvad kræver det at blive advokatsekretær?

For at blive advokatsekretær skal man tage hovedforløbet i administration på en handelsskole. For at kvalificere sig til hovedforløbet i administration skal man enten have afsluttet studieåret i EUX, have en HHX, være student fra enten STX, HHX eller HF. Læs mere om hvordan du bliver advokatsekretær på uddannelsesguidens hjemmeside.

Foruden de uddannelsesmæssige krav, skal den enkelte underskrive en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Vi håber, at du – hvis du ikke vidste det i forvejen – har fået fornyet respekt for advokatsekretærer, og måske er du endda blevet inspireret til at overveje at uddanne dig til advokatsekretær? Uddannelsen er spændende, og du vil kunne komme til at varetage en vigtig funktion i fremtiden. Held og lykke

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *