Ifølge læge Charlotte Bech bunder kritik af alternativ behandling ofte i uvidenhed

Du kan finde masser af kritik af alternativ behandling på nettet. Desværre er det de færreste, som egentlig ved, hvad alternativ behandling dækker over. Og spørger du læge Charlotte Bech, bunder kritikken ofte i uvidenhed. Læs mere om begrebet og dets betydning her!

Verdenssundhedsorganisationen WHO har defineret sundhed på en måde, der ikke altid kan opfyldes udelukkende af moderne lægevidenskab. Det kræver faktisk ofte en kombination med alternativ behandling. 

Definitionen lyder nemlig således:

Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, mental og social trivsel og ikke kun et fravær af sygdom eller svaghed”, kan det læses i en præambel til Verdenssundhedsorganisationens forfatning fra 1946.

Det er altså ikke nok, at du ikke er syg. For at være sund kræver det også, at du både fysisk, mentalt og socialt trives i hverdagen. Og det opnår du formentlig ikke altid ved at nøjes med at følge moderne lægevidenskab. 

Der findes derimod flere forskellige behandlingsmuligheder, med naturlige, blide og skånsomme metoder, som kan have gavnlig effekt.

Hvad er definitionen på en alternativ behandling?

Der er faktisk ikke én entydig definition på, hvad alternativ behandling indebærer. Det skyldes til dels, at det er et bredt begreb, der dækker over mange forskellige behandlingsmuligheder. Og så skyldes det, at forskellige institutioner bruger forskellige definitioner.

7 definitioner af alternativ behandling

For at forstå uenigheden om definitionen kan du læse 7 forskellige bud på definition herunder:

  1. Lægeforeningens tidligere definition var alt, hvad der ikke er dokumenteret.
  2. Cochrane’s og Lægeforeningens nuværende definition er alt, hvad der ikke er en del af moderne lægevidenskab.
  3. Nogle argumenterer for, at moderne lægevidenskab er det alternative dvs. det nye element (i modsætning til folkemedicinen, som har været praktiseret i mange århundreder).
  4. Andre bruger begrebet i betydningen, at det omfatter alle behandlinger, som erstatter den nuværende dvs. enten/eller.
  5. Nogle ser det som en supplerende behandling, der ikke erstatter den almindelige.
  6. Nogle opfatter det som en naturlig mulighed, der bruger mere skånsomme metoder.
  7. Den folkemedicin, Rockefeller udfasede ved promoveringen af moderne lægevidenskab.

Der er altså mange forskellige måder at se det på. Og mange alternative behandlinger er bredt accepteret i lægefaglige kredse og anvendt af læger som Charlotte Bech uden kritik. 

Det er derfor sjældent negativt, når en behandling betegnes som alternativ. Ifølge Kræftens Bekæmpelse kan f.eks. akupunktur, yoga og mindfulness være værdifulde supplementer til kræftbehandlingen. Og læge Charlotte Bech modtager hver uge tilbagemeldinger fra patienter om, hvordan naturlige metoder har ændret deres liv til det bedre. 

Charlotte Bech kan hjælpe dig med din sundhed

Charlotte Bech er uddannet læge og har mange års erfaring fra sundhedsfaget. Hendes praksis bunder derfor i den moderne lægevidenskab, og hun tager udgangspunkt i de gængse vejledninger fra Sundhedsstyrelsen. 

Men den moderne lægevidenskab er som sagt formentlig ikke altid tilstrækkelig til at hjælpe dig med at opnå WHO’s definition af sundhed. Der skal som regel mere til. Derfor bruger hun også alternative behandlingsmetoder i sin klinik som et supplement til at opnå større velvære og trivsel, både mentalt, fysisk og socialt. Og ifølge læge Charlotte Bech gør kritikken af naturlige metoder og alternativ behandling ofte mere skade end gavn. Der findes nemlig flere naturlige behandlingsmuligheder, der kan gøre en forskel i positiv retning. 

Det gælder f.eks. det indiske sundhedssystem ayurveda, som har eksisteret i flere årtusinder. Her ser man holistisk på mennesket for at opnå det bedste resultat. Og det er derfor stadig et vigtigt supplement til moderne lægevidenskab.  WHO anbefaler faktisk, at man supplerer den gængse lægefaglige behandling med ayurveda – ikke bare i Indien men i alle lande. 

Alternativ behandling er ikke negativt – tværtimod

Ifølge mange læger, heriblandt læge Charlotte Bech, bunder kritik af alternativ behandling ofte i uvidenhed. Selvfølgelig findes der eksempler på, at alternativ behandling ikke er anvendt korrekt og hvor det kan nærme sig kvaksalveri, men generelt kan de fleste naturlige behandlingsmetoder have positive resultater. I mange tusinde år har brugen af urter, massageterapi, meditation, yoga og lysterapi f.eks. været anerkendte og brugt med positive resultater. Og det kan stadig være et vigtigt supplement til moderne lægevidenskab. 

Vil du også gerne have et større overblik over din krop og din sundhed? Så lad læge Charlotte Bech hjælpe dig godt på vej mod at nå dine sundhedsmål. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *